dmt242a-vaisala-vietnam-thiet-bi-do-do-am-vaisala-vietnam-dai-ly-vaisala-vietnam.png

liên hệ: Ms Liên

Cell phone: 0902937088

Đại lý phân phối Vaisala vietnam

 

 

VAISALA Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT242A
-80...+20C Td 4...20mA