liên hệ: Ms Liên

Cell phone: 0902937088

Đại lý phân phối Vaisala vietnam

 

Model: HMP155A4GB110A2A1A0A

       Humidity and Temperature Probe