liên hệ: Ms Liên

Cell phone: 0902937088

Đại lý phân phối Vaisala vietnam

 

Vaisala Vietnam

Model: HM46PROBE
Humidity and Temperature Probe