ANS Việt Nam là đại lý phân phối chính thức hãng Vaisala và xin hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng sản phẩm:

Hãy liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất.
[E]: canh.ans@ansvietnam.com
[P]:0938214498

{ Email}: Lien.ans@ansvietnam.com

{ Phone}: 0902937088

Vaisala việt nam

Vaisala việt nam

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Bộ đo nhiệt độ và độ ẩm

Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm

Thiết bị đo điểm sương

 

 

 

List code: Vaisala Vietnam

 

 

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

Model: DM70K0A0A0B1

Model:HMT3305M0B121BCAE111G0CCGBEA1

Correct Code:HMT3307S0A011BBAB120A0AACBAA

(HMT3307S0A01BBAB120A0AACBAA)

Model: D08A-24TS2

Model: DM70F1B1A4B

Model: DM70B0A2A4B1

Model: HM70F4B1B0DB

Humidity and Temperature Transmitter HMT 334 H0A101BCAC100B01DFBAA1

Humidity and Temperature TransmitterHMT338 V0A101BCAC100B01DNBAA1

Model: HMT360-0A22BCC1A7B00000

Model:HMT3304H0A101BCAC100B01DFBAA1

Model:HMT3308V0A101BCAC100B01DNBAA1

Model: PTB330A0ACHHACFB0A0B
TransmitterHMT3303E0A001BCAX100B01ACBAA1
Code: DMT340-6Q0K 1B121A1A001A2D6K0C0

Code: DMT340-6Q0K 1B121A1A001A2D6K0C0

Code: HMT330-3E0A001BCAX100B01ACBAA1

Code: HMT330-3E0A001BCAX100B01ACBAA1

Correct Code: HMT330-3F0B001BCAC100A0AACBAA1

Code: HMD60U

Code: PTB1105A0AB

Model: HMW89
Sensor protection: Sintered stainless steel filter, spare: HM47280SP
Model: HMP60-A12A0A1B0

Code: HMP155 A2GB11A0A1A1B0A

Model: HMT330-1A0A101BCAB100A1AAABAA1

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A