liên hệ: Ms Liên

Email: lien.ans@ansvietnam.com

Cell phone: 0902937088

 

 

Vaisala việt nam

Vaisala việt nam

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

Bộ đo nhiệt độ và độ ẩm

Bộ điều khiển nhiệt độ và độ ẩm

Thiết bị đo điểm sương

 

PTB330TS Vaisala Vietnam
A0AAHAAFEB5A01 Vaisala Vietnam
DTR502B Vaisala Vietnam
HMT3303G0A00BCAC100A01AACAA1 Vaisala Vietnam
TK-100 Vaisala Vietnam
HMT120-KB1B12A2A0Z Vaisala Vietnam
HMT120-KB0A1B12A2A0Z Vaisala Vietnam
DMT340810A1GBA4A002A1ACB0A0 Vaisala Vietnam
HMT330 3E0A001BCAX100B01ACBAA1 Vaisala Vietnam
HMT330-810B001XCAX100A01CNBAA1 Vaisala Vietnam
Humicap180 Vaisala Vietnam
DM70-A0B0A0B1 Vaisala Vietnam
10528HM Vaisala Vietnam
HM46670SP Vaisala Vietnam
DRW010525 Vaisala Vietnam
HDM42 Vaisala Vietnam
DMT340-6Q0K1B121A1A001A2D6K0C0 Vaisala Vietnam
213107SP Vaisala Vietnam
DM70F1B1A4B Vaisala Vietnam
MMT162-C1DBB0AA60A1X Vaisala Vietnam
PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A Vaisala Vietnam
HMT360 Vaisala Vietnam
HMT3601A222BCC1B3BA5A3 Vaisala Vietnam
HMK15 Vaisala Vietnam
HMT330-7S0A001BCAE200A0AACBCA1 Vaisala Vietnam
DM70 F5B1A3B1 Vaisala Vietnam