Đây là một lời nhắc nhở thân thiện rằng khoảng thời gian hiệu chuẩn của các thiết bị Vaisala sau đây sắp đến một năm. ANS/Vaisala khuyến nghị các thiết bị nên được hiệu chuẩn hàng năm.

Dòng Sản Phầm

Serial Number

DMT152

HMD62

R3030009

R3330725

Ngay cả các thiết bị đo tốt nhất cũng cần được hiệu chuẩn và bảo trì thường xuyên để đảm bảo rằng chúng tiếp tục cung cấp dữ liệu chính xác, chất lượng cao. Để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn, Trung tâm dịch vụ của ANS cung cấp một loạt các dịch vụ hiệu chuẩn đảm bảo quy trình nhanh chóng và suôn sẻ.:

  •  Hiệu chuẩn Tiêu chuẩn,

  •  Hiệu chuẩn Điểm Tuỳ chỉnh theo nhu cầu khách hàng

  •  Hiệu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền của Châu âu kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

Hãy liên hệ với người liên hệ đội ngũ ANS hoặc gửi email đến sales@ansvietnam.com/ trang.ans@ansvietnam.com hoặc gọi + 84 . 8 . 3517 0401/02 để được hỗ trợ  (8:00 sáng - 17:00 chiều từ Thứ 2 – Thứ 6)

Trân trọng.