liên hệ: Ms Liên

Cell phone: 0902937088

Đại lý phân phối Vaisala vietnam

 

Vaisala Vietnam

Type: HMT337
Order code: HMT330 7S1D001BXCX103A05AABAA1
Serial No.: F0720117
Supply 10…35 VDC, Output 3*4…20mA
CH1: RH 0…100 %RH, CH2: Td -40…80 0C
CH3: T -50…60 0C

Vaisala Vietnam

Type: DTR503
Serial No.: F072