bo-cai-dat-voi-tam-chan-mua.png

Bộ cài đặt với tấm chắn mưa.

Bộ lắp đặt cực với tấm chắn mưa được sử dụng để lắp đặt ngoài trời cho các sản phẩm sau: HMT330, PTU300, DMT340, MMT330, PTB330 và HMT120.

Bộ dụng cụ cài đặt bao gồm:

  • 13312 Giá đỡ cố định
  • DRW217121 Tấm lắp đặt
  • DRW217120 Tấm chắn mưa
  • Vít và bu lông

Part no: 215109

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam