than-cam-bien-indigo-201-cho-dau-do-indigo-vong-lap-hien-tai-hoac-ngo-ra-dien-ap-role.png

Thân cảm biến Indigo 201 cho đầu dò INDIGO, Vòng lặp hiện tại hoặc Ngõ ra điện áp, Rơle

  

 Indigo 201 là bộ cảm biến đầu ra tương tự, một thiết bị chủ cho các đầu dò CO2 tương thích với Indigo như GMP251 và GMP252. Có thể chọn đầu ra tương tự dòng điện và điện áp, và có hai rơle.

Đầu dò có thể được kết nối trực tiếp hoặc bằng cáp từ xa (có sẵn dưới dạng phụ kiện) với Indigo 201. Việc cấu hình người dùng và xem dữ liệu tạm thời rất dễ dàng và thuận tiện với giao diện người dùng dựa trên trình duyệt không dây.

Xem tất cả các đầu dò Indigo
Xem tất cả các phần thân cảm biến Indigo

Bộ thiết bị bao gồm:

  • Thiết bị chủ plug-and-play của Indigo 201
  • Báo cáo thử nghiệm cho đầu ra tương tự
  • Hướng dẫn nhanh

Bộ thiết bị không bao gồm:

  • Đầu dò đo lường - phải mua riêng
  • Cáp đầu dò từ xa