hmm100-mo-dun-do-am.png

Dùng cho Buồng mội trường/Buồng khí hậu.

Mô-đun độ ẩm Vaisala HUMICAP® HMM100 là một mô-đun khung mở để tích hợp vào các khoang môi trường. Các mô-đun cung cấp một kênh đầu ra tương tự duy nhất cho độ ẩm tương đối (RH) hoặc điểm sương (Td).

Thực tế, HMM100 không cần bảo trì là một mô-đun khung mở để tích hợp vào các khoang môi trường. Độ chính xác đo tuyệt vời với cảm biến Vaisala HUMICAP® 180R.

Đặc trưng

  • Bù nhiệt độ đầy đủ trong phạm vi nhiệt độ hoạt động -70˚C ... + 180˚C
  • Khả năng chịu nhiệt độ cao, cũng thích hợp để khử trùng bằng nhiệt
  • Độ chính xác đo lường tuyệt vời với cảm biến Vaisala HUMICAP® 180R
  • Hiệu chuẩn trường dễ dàng bền bằng máy xén

Ưu Điểm:

Dễ dàng để cài đặt
Đầu dò có thể được đặt tự do trong buồng thử nghiệm vì tốc độ dòng khí không ảnh hưởng đến phép đo
Hiệu chỉnh trường dễ dàng bằng máy xén
Các mô-đun dòng HMM100 có hai tông đơ được gắn trên bảng thành phần. Những bộ xén này cho phép dễ dàng điều chỉnh độ lệch và độ lợi của phép đo độ ẩm.
Bảo trì miễn phí
So với psychrometers, HMM100 yêu cầu bảo trì rất ít. Không có bấc cần thay và không cần bồn chứa nước hoặc máy bơm nước, điều này giúp cho việc sàng lọc ứng suất môi trường trở nên đáng tin cậy.

.