humicap-oem-modules.png

Modun OEM HUMICAP cho các ứng dụng độ ẩm, nhiệt độ và điểm sương tương đối.

Vaisala VietNam ANS VietNam

Vaisala cung cấp một loạt các mô-đun OEM cho các ứng dụng đo độ ẩm tương đối (RH), nhiệt độ (T) và điểm sương (Td).

Đặc trưng:

  • Các cấu hình mô-đun khác nhau.
  • Đầu dò và chiều dài cáp khác nhau.
  • Các tùy chọn đầu ra khác nhau có sẵn.
  • Có sẵn tùy chọn đầu dò gia nhiệt.
  • Tùy chọn tẩy hóa chất có sẵn.
  • Đặc điểm EMC tuyệt vời.
  • Hiệu chuẩn có thể theo dõi (bao gồm chứng chỉ).​

Tải xuống:

Ứng dụng: Cách chọn Dụng cụ phù hợp để đo Độ ẩm và Điểm sương.