dmt143-dmt143l-dai-cam-bien-do-diem-suong-thu-nho.png

DMT143 & DMT143L (Dài) Cảm biến đo điểm sương thu nhỏ cho ứng dụng OEM

  

Máy đo điểm sương kích thước thu nhỏ DMT143 và DMT143L là lựa chọn lý tưởng khi bạn muốn đo điểm sương chính xác trong máy sấy khí nén nhỏ, máy sấy nhựa, sản xuất phụ gia và các ứng dụng OEM khác. Chúng dễ dàng tích hợp và có thể được sử dụng trong Vaisala DM70 cầm tay. Phiên bản dài đã thay thế DMT242.

 

Đặc tính:

  • Công nghệ Vaisala DRYCAP® với khả năng tự động hiệu chỉnh
  • Thời gian phản hồi nhanh
  • Dải đo điểm sương -70 ... +60 ° C (-94 ... +140 ° F)
  • Độ chính xác ± 2 ºC (± 3.6 ºF)
  • Chịu được sự ngưng tụ
  • Tương thích với Máy đo điểm sương cầm tay Vaisala DRYCAP® DM70
  • Hiệu chuẩn có thể theo dõi (bao gồm chứng chỉ)
  • Cảnh báo LED cho mức điểm sương vượt quá