mat-bich-cho-dau-do-ø13-5mm.png

Mặt bích cho đầu dò Ø13,5mm.

Mặt bích lắp đặt ống được thiết kế cho các đầu dò đường kính 13,5 mm như cảm biến HMT335, HMT315, HMT365, DMT345 và MMT315. Bộ phụ kiện bao gồm vòng đệm bằng nhựa, vít và vòng đệm.

Part no: 210696

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam