luoi-bao-ve-cam-bien-ø12mm-nhua-pps.png

Bộ lọc cảm biến Ø12mm, lưới nhựa PPS với màng PTFE

Khoảng cách 2mm giữa các lưới. Chủ đề về phụ nữ. Đối với các mục đích sử dụng mà thời gian phản hồi nhanh là điều cần thiết. Thích hợp cho các đầu dò nhiệt độ và độ ẩm sau: HM34, HM46 và HMP75.

Part no: 6221

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam