cap-giao-dien-noi-tiep-cho-ket-noi-pc.png

Cáp giao diện nối tiếp cho kết nối PC,ví dụ: dùng cho dòng HMT330.

Cáp giao diện nối tiếp cho phép bạn kết nối cổng dịch vụ cảm biến với cổng nối tiếp PC. Cáp có đầu nối RJ45 ở một đầu và đầu nối DE9M ở đầu kia. Chiều dài cáp 1,9m (6,2ft). Cáp tương thích với các cảm biến dòng HMT330, dòng DMT340, dòng MMT330, dòng PTB330 và dòng PTU300 .  

Part no: 19446ZZ

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam