phan-mem-hien-thi-mi70-link-voi-cap-usb.png

Phần mềm hiển thị "MI70 Link" với cáp USB,ví dụ: Dùng cho dòng HMT330

 Phần mềm MI70 Link cho phép bạn theo dõi kết quả đọc của cảm biến trực tiếp bằng PC (yêu cầu hệ điều hành Microsoft Windows®) khi cảm biến được kết nối với cáp thông qua cổng USB RJ45 đi kèm. Chiều dài cáp 1.5m (5ft). Phần mềm và trình điều khiển USB cho Microsoft Windows® được phân phối trên đĩa CD-ROM.

Cáp tương thích với các cảm biến dòng HMT330, dòng DMT340, dòng MMT330, dòng PTB330 và dòng PTU300. 

Part no: 219916

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam