van-bi-1-2-voi-moi-noi-han-iso-1-2.png

Van bi 1/2 "với mối nối hàn ISO 1/2"

Đối với việc lắp đặt trong quy trình có áp suất hoặc chứa đầy dầu, nơi cần tháo đầu dò trong khi quy trình đang chạy. Độ sâu thăm dò có thể điều chỉnh được. Thép không gỉ. Thích hợp cho các thiết bị HMT338, HMT318, DMT348, MMT338, HMP368 và MM70..

Part no: BALLVALVE-1

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam