phan-mem-hien-thi-mi70-link-voi-cap-noi-tiep.png

Phần mềm hiển thị " MI70 link" với cáp nối tiếp, ví dụ: Dùng cho dòng HMT330

Phần mềm MI70 Link cho phép bạn theo dõi các kết quả đọc của cảm biến trực tiếp với PC (yêu cầu hệ điều hành Microsoft Windows®) khi cảm biến được kết nối với cáp nối tiếp RJ45 đến D9 được cung cấp. Chiều dài cáp 1,9m (6,2ft). Phần mềm được phân phối trên đĩa CD-ROM.

Cáp tương thích với các cảm biến dòng HMT330, dòng DMT340, dòng MMT330, dòng PTB330 và dòng PTU300

Part no: 215005

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam