DPT145-Multiparameter-Transmitter-for-SF6-Gas-Dew-Point-Vaisala-VietNam-ANS-VietNam.png

DPT145 Cảm biến đa tham số cho khí SF6

Vaisala VietNam ANS VietNam Cảm biến đa tham số Vaisala DPT145 cho khí SF6 là một cải tiến độc đáo cho phép đo trực tuyến điểm sương, áp suất và nhiệt độ. Nó cũng tính toán bốn giá trị khác, bao gồm cả mật độ SF6. DPT145 đặc biệt phù hợp để tích hợp vào hệ thống OEM.
  • Máy phát đầu tiên cung cấp phép đo trực tuyến bảy thông số SF6 trong một đơn vị
  • Các thông số đo được: điểm sương, áp suất, nhiệt độ
  • Các thông số được tính toán: mật độ SF6, áp suất chuẩn hóa, điểm sương trong áp suất khí quyển, ppm
  • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc trên diện rộng, từ đầu tư và lắp đặt đến vận hành và bảo dưỡng
  • Đánh giá đáng tin cậy hơn về tình trạng của cách điện SF6 nhờ phép đo trực tuyến
  • Khoảng thời gian hiệu chuẩn dài hàng năm
  • Đầu ra kỹ thuật số RS-485 với MODBUS​
Vaisala VietNam ANS VietNam DPT145 Vaisala VietNam ANS VietNam DPT145

DÒNG SẢN PHẦM

MODEL

LOẠI HÌNH

THÔNG SỐ

ƯU ĐIỂM

DẢI HOẠT ĐỘNG

ĐỘ CHÍNH XÁC

NGÕ RA

DMT

DPT145

Module+DILO DN20

▪ Xuất dữ liệu giá trị đến 7 sử dụng SF6
▪ Cảm nhận rò rỉ giữa áp suất cảm biến
▪ Auto-calibration

-50…30℃ Td

1…12 bar

 ±3 ℃ Td
±0.01bar at 10℃

RS485

MODBUSRTU