dmt242sc-phu-kien-lay-mau-co-ban.png

DMT242SC Phụ kiện lấy mẫu cơ bản

DMT242SC là tế bào mẫu cơ bản chỉ có thân tế bào lấy mẫu chính. Đầu vào và đầu ra là đầu nối mẫu có ren cái (đầu vào G3 / 8 ", đầu ra G1 / 4" ISO).

DMT242SC phù hợp cho người dùng chỉ yêu cầu một ngăn lấy mẫu để lắp đầu dò vào và thực hiện lắp ráp thêm (đường ống vào đầu vào và đầu ra, van, đồng hồ đo lưu lượng có thể có).

Tương thích với các bộ truyền DM70, DMT132, DMT142, DMT143, DMT152, DMT242, DPT146 và DMT347 *.

* với đầu nối Swagelok ISO1 / 2 "

Part noDMT242SC

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam