bo-loc-cam-bien-ø18-5mm-luoi-nhua-pc-voi-mang-ptfe-dai.png

Bộ lọc cảm biến Ø18,5mm, lưới nhựa PC với màng PTFE, dài

Kích thước lỗ rỗng 0,2µm. Thích hợp cho các đầu dò carbon dioxide sau: GMP222

Part no: 25879GMSP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam