tam-lap-dat-voi-kep-ray-din.png

Tấm lắp đặt với kẹp ray DIN

Tấm lắp đặt cảm biến có kẹp ray DIN. Tương thích với các cảm biến dòng HMT330, DMT340, MMT330, PTB330 và PTU300.

Part no: 215094SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam