cap-ket-noi-chieu-dai-0-32m-danh-cho-may-phat-nho-gon-vi-du-dmt132-va-hmp110.png

Cáp kết nối, chiều dài 0,32m, dành cho máy phát nhỏ gọn, ví dụ: DMT132 và HMP110

Cáp kết nối được che chắn với đầu nối cái M8 4 chân thẳng ở đầu máy phát, dây mở ở đầu kia. Chiều dài cáp 0,32m (1ft). Cáp tương thích với các máy phát nhỏ gọn DMT132, DMT142, DMT152, MMT162, HMP50, HMP60 và HMP110.

Part no: HMP50Z032SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam