phan-mem-hien-thi-mi70-link-voi-cap-usb-cho-thiet-bi-hien-thi-mi70.png

Phần mềm hiển thị "MI70 Link" với cáp USB, cho thiết bị hiển thị MI70

Phần mềm MI70 Link cho phép bạn theo dõi các kết quả đo và truyền dữ liệu trực tiếp bằng PC (yêu cầu Microsoft Windows®) khi máy đo cầm tay DM70, HM70, MM70 hoặc GM70 (tất cả đều bao gồm chỉ báo MI70) được kết nối với cáp đi kèm . Cáp kết nối với PC qua cổng USB loại A tiêu chuẩn. Chiều dài cáp 1.5m (5ft). Phần mềm và trình điều khiển USB cho Microsoft Windows® được phân phối trên đĩa CD-ROM.

Part no: 219687

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam