dsc74b-phu-kien-lay-mau-ap-suat-hai-ngan.png

DSC74B phụ kiện  lấy mẫu áp suất hai ngăn

DSC74B giới hạn tốc độ dòng chảy bằng vít cố định rò rỉ. Lưu lượng được tối ưu hóa cho áp suất 3 .... 10 hời. Vít cố định rò rỉ loại bỏ nguy cơ vô tình mở hoàn toàn vít rò rỉ và bằng cách này, làm rỗng bình gas. Lưu lượng tối đa có thể được tăng lên, nếu cần, bằng cách tháo vít rò rỉ và điều chỉnh lưu lượng bằng tay với van. Các khí độc hại có thể được thu hồi bằng cách kết nối hệ thống thu gom ở đầu ra (không có ở Vaisala).

Trong hoạt động cơ bản của DSC74B, khí chảy đến cảm biến từ phía trước và đầu ra ở bên cạnh. Để thực hiện phép đo ở áp suất khí quyển, đầu vào và đầu ra được đảo ngược. Sau đó, các bộ phận giảm (G3 / 8 "-G1 / 2" hoặc G3 / 8 "- G1 / 4") ở phía đầu ra giúp bảo vệ cảm biến khỏi độ ẩm xung quanh xâm nhập vào.

Tương thích với các bộ truyền DM70, DMT132, DMT142, DMT143, DMT152, DMT242, DPT146 và DMT347 *.

* với đầu nối Swagelok ISO1 / 2 "

Part no: DSC74BSP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam