tay-cam-gmh70.png

Tay cầm GMH70

Vaisala GMH70 là một tay cầm có thể thay thế được của GM70. Tay cầm được làm bằng vật liệu pha trộn ABS / PC. Lưu ý rằng đây chỉ là tay cầm cho các đầu dò dòng GMP220 của GM70 và không bao gồm bất kỳ đầu dò CO2 nào.

Part no: GMH70

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam