bo-loc-cam-bien-ø12mm-dong-thieu-ket.png

Bộ lọc cảm biến Ø12mm, đồng thiêu kết

Kích thước hạt 133µm. đầu nối ren trong. Bộ lọc cơ bền cho các ứng dụng chung. Thích hợp cho các thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ sau: HM34, HM46 và HMI41 với đầu dò HMP46..

Part no: 0195

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam