cap-hieu-chuan-cho-mi70.png

Cáp hiệu chuẩn cho MI70,ví dụ: dùng cho dòng HMT330 và HMT100

Để thuận tiện cho việc kiểm tra hoặc hiệu chuẩn và điều chỉnh các dụng cụ đo Vaisala. Được sử dụng với máy đo cầm tay HM70, DM70 và MM70 (tất cả đều bao gồm màn hình hiển thị MI70). Chiều dài cáp 2m (6,5ft). Cáp hiệu chuẩn tương thích với các cảm biến dòng HMT100, dòng HMT320, HMT330, DMT340, DMT242, DMT142 và dòng MMT330 . 

Part no: 211339

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam