bo-loc-cam-bien-ø12mm-thep-khong-gim-cho-moi-truong-dau-va-chan-khong.png

Bô lọc cảm biến Ø12mm, thép không gỉm cho môi trường dầu và chân không

Lỗ 3,15mm. Ren trong. Đối với phép đo dầu và đo không khí / khí trong môi trường chân không (<0,5bar). Thích hợp cho các dụng cụ đo độ ẩm và điểm sương sau: HMP228, MM70, MMT31 series, MMT330 series, DMT142, DMT143, DM70 with DMP74

Part no: HM47453SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam