cap-hieu-chuan-thiet-bi-hien-thi-mi70-cho-dong-gmt220-gmm220-gmd20-va-gmw20.png

Cáp hiệu chuẩn thiết bị hiển thị MI70, cho Dòng GMT220, GMM220, GMD20 và GMW20

Để thuận tiện cho việc kiểm tra hoặc hiệu chuẩn các dụng cụ đo Vaisala. Được sử dụng với máy đo cầm tay GM70 (bao gồm thiết bị hiển thị MI70). Chiều dài cáp 1,7m (5,5ft).

Cáp hiệu chuẩn tương thích với các cảm biến CO2 dòng GMT220, GMM220, GMD20 và GMW20,

Part no: GMA70

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam