mo-dun-dau-ra-cho-hmt330-dmt340-va-mmt330.png

Mô-đun đầu ra cho HMT330, DMT340 và MMT330

Mô-đun đầu ra tùy chọn với đầu ra dòng điện (0/4… 20 mA) hoặc điện áp (0… 1/5 / 10 V) có thể lựa chọn. Kích thước dây tối đa 1,5 mm2 (AWG16). Tải (ngoại tử) với điện áp đầu ra : R <500 Ohms, tải tối đa với điện áp: 0… 1 V (R> 2000 Ohms), 0… 5/10 V (R> 10 000 Ohms). Thích hợp cho HMT330, DMT340 và MMT330.

Part no: AOUT-1

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam