bo-loc-cam-bien-ø12mm-thep-khong-gi-thieu-ket-cho-dmt142-dmt143.png

Bộ lọc cảm biến Ø12mm, thép không gỉ thiêu kết, cho DMT142 / DMT143

Kích thước 32µm. ren trong. Thích hợp cho các thiết bị đo điểm sương sau: DMT142, DMT143

Part no: DRW010335SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam