bo-loc-cam-bien-ø12mm-luoi-thep-khong-gi-cho-dmt132.png

Bộ lọc cảm biến Ø12mm, lưới thép không gỉ, cho DMT132

Bộ lọc lưới dạng ống. Chủ đề về phụ nữ. Thích hợp cho các thiết bị đo điểm sương sau: DMT132

Part no: 230602

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam