dmp6-dau-do-do-do-diem-suong.png

DMP5 Đầu dò nhiệt độ và điểm sương cho phép đo In-line trong các ứng dụng nhiệt độ rất cao <350 ° C

  

Đầu dò nhiệt độ và điểm sương Vaisala DRYCAP® DMP6 được thiết kế để đo độ ẩm nội tuyến trong các ứng dụng sấy công nghiệp với nhiệt độ rất cao và dải điểm sương rộng. Khả năng chịu nhiệt độ cao đạt được bằng cách sử dụng bộ làm mát thụ động dẫn nhiệt ra khỏi đầu dò và giảm nhiệt độ xuống trong phạm vi tối ưu cho cảm biến.

DMP6 kết hợp với cảm biến Vaisala DRYCAP®, chính xác, đáng tin cậy và ổn định. Cảm biến có khả năng chống ngưng tụ và miễn nhiễm với ô nhiễm hạt, hơi dầu và hầu hết các hóa chất. Sự ấm lên của cảm biến giảm thiểu nguy cơ ngưng tụ hơi nước trên cảm biến. Nếu cảm biến DRYCAP® bị ướt, cảm biến sẽ khô nhanh chóng và phục hồi thời gian phản hồi nhanh chóng. Trong điều kiện độ ẩm thấp, cảm biến sẽ tự động hiệu chỉnh để đảm bảo phép đo chính xác.

DMP6 là một phần của dòng Indigo và tương thích với các máy phát dòng Indigo 500 và Indigo 200. Nó có thể được sử dụng với phần mềm Vaisala Insight PC để hiển thị dữ liệu, cấu hình đầu dò dễ dàng và tự hiệu chuẩn.

Đặc tính:

  • Đo trực tuyến cho độ ẩm ở nhiệt độ lên đến +350 ° C (+662 ° F)
  • Dải đo điểm sương -25… +100 ° C (-13… +212 ° F) Td
  • Độ chính xác đo điểm sương lên đến ± 2 ° C (± 3.6 ° F)
  • Thanh lọc cảm biến cung cấp khả năng chống hóa chất cao
  • Chịu được sự ngưng tụ, dầu, bụi và hầu hết các hóa chất
  • Modbus RTU trên RS-485 để kết nối linh hoạt
  • Tương thích với máy phát dòng Indigo
  • Bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn ba điểm có thể theo dõi
  • Khoảng thời gian hiệu chuẩn dài (hai năm) để bảo trì dễ dàng

Datasheet: DMP6 Đầu dò nhiệt độ và điểm sương