cap-10m-cho-tat-ca-cac-dau-do-tuong-thich-mi70.png

Cáp 10m cho tất cả các đầu dò tương thích MI70

Nếu cần thêm tầm với giữa thiết bị cầm tay và đầu dò, hãy thay cáp tiêu chuẩn bằng cáp đầu dò dài 10m (33ft) này. Tương thích với tất cả các đầu dò của máy đo HM70, DM70, MM70 và GM70.

Part no: 213107SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam