mgp261dau-do-da-khi-do-khi-metan-co2-va-do-am.png

MGP261Đầu dò đa khí đo khí mêtan, CO2 và độ ẩm để kiểm soát chất lượng khí sinh học một cách thông minh.

  

Nhận được nhiều giá trị hơn từ việc lãng phí bằng cách cải thiện khả năng ra quyết định và bằng cách giảm chi phí hoạt động của bạn. Vaisala CARBOCAP® MGP261 Multigas Probe for Methane, Carbon Dioxide và Humidity giúp cải thiện quy trình của bạn và bảo vệ động cơ Kết hợp Nhiệt và Công suất (CHP). Đầu dò MGP261 có kích thước nhỏ gọn, được chứng nhận Ex và có thể được lắp đặt trực tiếp vào đường khí mà không cần xử lý mẫu.

Đầu dò đo thích hợp cho các ứng dụng như phân hủy kỵ khí bãi chôn lấp, rác thải công nghiệp và thành phố, xử lý nước thải, giám sát động cơ CHP, cũng như giám sát bộ lọc carbon hoạt tính.

Datasheet: MGP261Đầu dò đa khí đo khí mêtan, CO2 và độ ẩm

Ưu điểm:

Nhận nhiều giá trị hơn từ sự lãng phí:

  • Tăng lợi nhuận thông qua việc tối ưu hóa quy trình: đầu dò MGP261 nhỏ gọn có thể đo đồng thời cả ba thành phần khí sinh học chính - metan, carbon dioxide và độ ẩm - cho bạn bức tranh đầy đủ về chất lượng khí sinh học.

Kiểm soát chi phí hoạt động

  • Giảm thời gian ngừng hoạt động và bảo trì động cơ CHP thông qua kiểm soát độ ẩm đáng tin cậy.

Cài đặt tại chỗ

  • Phép đo được chứng nhận Ex chính xác và đáng tin cậy trực tiếp trong quy trình; dễ cài đặt và phù hợp với mọi hệ thống.