tam-chan-buc-xa-mat-troi-9-tam.png

Tấm chắn bức xạ mặt trời - 9 tấm

Các tấm chắn DTR502B không cần bảo trì vẫn có thể bảo vệ các cảm biến độ ẩm và nhiệt độ khỏi bức xạ mặt trời và mưa. Chúng có chức năng thông gió tuyệt vời đồng thời ngăn chặn cả bức xạ mặt trời trực tiếp và phản xạ.

Loại nhựa đặc biệt được sử dụng trong các tấm có đặc tính chịu nhiệt tuyệt vời, mặt ngoài màu trắng phản xạ bức xạ, mặt trong màu đen hấp thụ nhiệt tích lũy. Tấm chắn có thể dễ dàng lắp đặt trên cột dọc, dầm ngang hoặc bề mặt phẳng.

Tấm chắn 9 tấm có thể được sử dụng với HMT333, HMT337, PTU303 và PTU307.

Part no: DTR502B

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam