than-cam-bien-indigo-201-cho-dau-do-indigo-man-hinh-vong-lap-hien-tai-hoac-ngo-ra-dien-ap-role.png

Thân cảm biến Indigo 201 cho đầu dò INDIGO, Màn hình, Vòng lặp hiện tại hoặc Ngõ ra điện áp, Rơle

  

Indigo 201 là một bộ phát tín hiệu đầu ra tương tự, một thiết bị chủ cho các đầu dò tương thích với Indigo. Có thể chọn đầu ra tương tự dòng điện và điện áp, và có hai rơle.

Đầu dò có thể được kết nối trực tiếp hoặc bằng cáp từ xa (có sẵn dưới dạng phụ kiện) với Indigo 201. Việc cấu hình người dùng và xem dữ liệu tạm thời rất dễ dàng và thuận tiện với giao diện người dùng dựa trên trình duyệt không dây.

Xem tất cả các đầu dò Indigo
Xem tất cả các phần thân cảm biến Indigo

Bộ thiết bị bao gồm:

  • Thiết bị chủ plug-and-play của Indigo 201
  • Báo cáo thử nghiệm cho đầu ra tương tự
  • Hướng dẫn nhanh

Bộ thiết bị không bao gồm:

  • Đầu dò đo lường - phải mua riêng
  • Cáp đầu dò từ xa