ong-nafion®-loai-bo-do-am-cho-may-do-cam-tay-gm70.png

Ống Nafion® loại bỏ độ ẩm cho máy đo cầm tay GM70

Ống mẫu này được thiết kế để loại bỏ hơi ẩm dư thừa từ không khí ẩm trong quá trình lấy mẫu bằng bơm hút bằng máy đo CO2 cầm tay GM70. Các ứng dụng điển hình là kiểm tra tại chỗ các buồng môi trường và tủ ấm. Việc ngăn ngừa sự ngưng tụ chất lỏng trong đường khí mẫu là rất quan trọng để bảo vệ thiết bị bơm và đầu dò đo CO2. Ống Nafion® loại bỏ nhu cầu về hệ thống làm khô khí mẫu riêng biệt. Chiều dài 0,6m (2ft). bao gồm hướng dẫn sử dụng.

Part no: 212807GM

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam