bo-chuyen-doi-kiem-tra-hien-truong-cho-dau-do-co2-series-gm70-va-gmp220.png

Bộ chuyển đổi kiểm tra hiện trường cho đầu dò CO2 Series GM70 và GMP220

Bộ chuyển đổi kiểm tra hiện trường là một buồng nhựa nhỏ gọn gắn chặt khí xung quanh đầu cảm biến của đầu dò carbon dioxide. Nó có thể được sử dụng để nạp khí chuẩn khi kiểm tra đầu dò tại hiện trường hoặc làm buồng chứa cho hệ thống lấy mẫu hút bằng máy bơm. Bao gồm hướng dẫn sử dụng. Tương thích với đầu dò GMP221 và GMP222, được sử dụng trong các thiết bị dòng GMT220, GMM220 và GM70.

Part no: 26150GM

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam