cam-bien-do-am-vaisala-intercap®.png

Cảm biến độ ẩm Vaisala INTERCAP®

Cảm biến độ ẩm có thể hoán đổi cho tất cả các cảm biến tương thích Vaisala INTERCAP®: HMD40, HMD50, HMW40, HMW50, HMD42, HMW53, HMW80, HMP60, HMP50 và HUMITTER Series. Cũng được sử dụng làm phụ tùng thay thế với HMD60Y, HMD60U, HMD70U, HMD70Y và HMT330. Với các sản phẩm này, cần điều chỉnh để đạt được độ chính xác được chỉ định sau khi thay đổi cảm biến.

Part no: 15778HM

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam