cap-hieu-chuan-kiem-tra-hien-truong-cho-man-hinh-hien-thi-mi70-cho-cac-cam-bien-nho-gon.png

Cáp hiệu chuẩn / kiểm tra hiện trường cho màn hình hiển thị MI70, cho các cảm biến nhỏ gọn.

Dùng cho dòng DMT132, DMT143, DMT152, DPT145, DPT146, cáp cho phép kiểm tra tại chỗ cho phép đo điểm sương một cách thuận tiện. Được sử dụng với máy đo cầm tay DM70 (bao gồm chỉ báo MI70).

Đối với MMT162, cáp cho phép thuận tiện kiểm tra hiện trường cũng như hiệu chuẩn và điều chỉnh thiết bị. Được sử dụng với máy đo cầm tay MM70 (bao gồm chỉ báo MI70).

Đối với dòng HMD60, HMW90 và HMDW110, cáp cho phép kiểm tra thực địa thuận tiện cũng như hiệu chuẩn và điều chỉnh thiết bị. Được sử dụng với máy đo cầm tay HM70 (bao gồm chỉ báo MI70).

Chiều dài cáp 2m (6,5ft).

Part no: 219980SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam