bo-pin-co-the-sac-lai-cho-thiet-bi-hien-thi-mi70.png

Bộ pin có thể sạc lại, cho thiết bị hiển thị MI70

Bộ pin 4,8V NiMH có thể sạc lại cho thiết bị hiển thị MI70. Tương thích với tất cả các máy đo cầm tay dựa trên MI70, ví dụ: HM70, DM70, MM70 và GM70.

Part no: 26755

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam