bo-loc-cam-bien-ø12mm-thep-khong-gi-cho-moi-truong-dau-va-chan-khong.png

Bộ lọc cảm biến Ø12mm, thép không gỉ, cho môi trường dầu và chân không.

Lỗ 3,15mm. Ren vít trong. Đối với phép đo dầu và đo không khí / khí trong môi trường chân không (<0,5bar).
Thích hợp cho các dụng cụ đo độ ẩm và điểm sương sau: Dòng cảm biến HMP228, MM70, MMT31, dòng MMT330, DMT142, DMT143, DM70 với DMP74.

Part no: HM47453SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam