cap-usb-de-ket-noi-pc-vi-du-dung-cho-dong-hmt330.png

Cáp USB để kết nối PC, ví dụ: Dùng cho dòng HMT330

Cáp USB cho phép bạn kết nối cổng dịch vụ bộ phát với PC thông qua cổng USB loại A tiêu chuẩn. Cáp có đầu nối RJ45 ở một đầu và đầu kia là đầu nối USB. Chiều dài cáp 1.5m (5ft). Phần mềm trình điều khiển USB trên đĩa CD-ROM được bao gồm cho Microsoft Windows®.

Cáp tương thích với các cảm biếng dòng HMT330, dòng HMT120, dòng HMT130, dòng DMT340, dòng MMT330, dòng PTB330 và dòng PTU300. 

Part no: 219685

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam