bo-dieu-hop-hieu-chuan-cho-dau-do-co-chan-cam-bien-dai-de-su-dung-voi-hmk15.png

Bộ điều hợp hiệu chuẩn cho đầu dò có chân cảm biến dài, để sử dụng với HMK15

Bộ điều hợp hiệu chuẩn HMK15 cho đầu dò 12 mm - để sử dụng khi chiều dài chân của phần tử cảm biến lớn hơn 7 mm. Ngăn không cho đầu cảm biến bị ngập trong dung dịch muối. (bao gồm hướng dẫn sử dụng).

Thích hợp cho dòng DMT340, DMT345, DMT346, dòng HMT360, dòng HMT310, dòng HMT330, dòng MMT310, dòng MMT330, MM70 và MMT162.

Part no: 211302SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam