mo-dun-relay-1-cho-hmt330-dmt340-ptu300-mmt330-va-ptb330.png

Mô-đun RELAY-1 cho HMT330, DMT340, PTU300, MMT330 và PTB330

Mô-đun rơle tùy chọn với hai rơle có thể cấu hình tự do. Tiếp điểm SPDT (thay đổi). ratings: 0,5 A @ 250 VAC, 0,5 A @ 30 VDC, tối đa. kích thước dây 2,5 mm2 (AWG14). Thích hợp cho HMT330, DMT340, PTU300, MMT330 và PTB330.

Part no: RELAY-1

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam