hmw90-cam-bien-do-nhiet-do-va-do-am.png

HMW90 Cảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ gắn tường, ± 1,7% RH có chứng chỉ cho yêu cầu HVAC .

  

Các ứng dụng điển hình bao gồm bảo tàng và kho lưu trữ, cơ sở sản xuất và kho hàng, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm và môi trường thử nghiệm.

Dòng HMW90 đo độ ẩm và nhiệt độ tương đối trong môi trường trong nhà, nơi yêu cầu độ chính xác, độ ổn định cao và hoạt động đáng tin cậy. HMW90 là một dòng sản phẩm linh hoạt với nhiều tùy chọn và tính năng khác nhau, cả mô hình đầu ra analog và kỹ thuật số đều có sẵn. Các cảm biến đặc biệt dễ dàng cấu hình, cài đặt và điều chỉnh tại hiện trường. Các thông số độ ẩm tính toán (Td, x, h, Tw, a, T-Td).

Các mô hình sau có sẵn:

 • TMW92 Cảm biến nhiệt độ, ngõ ra dòng điện.
 • TMW93 Cảm biến nhiệt độ, ngõ ra điện áp
 • HMW92 (D) Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ngõ ra dòng (có màn hình)
 • HMW93 (D) Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ngõ ra điện áp (có màn hình)
 • HMW95 (D) Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số (BACnet, Modbus) (có màn hình)
 • TMW90 Cảm biến nhiệt độngõ ra analog có thể cấu hình
 • HMW90 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, ngõ ra analog / kỹ thuật số có thể định cấu hình

Cảm biến HMW90 và TMW90 có hai tùy chọn màu sắc: trắng và đen tiêu chuẩn.

Đặc tính:

 • Ngõ ra analog và kỹ thuật số
 • Dễ dàng cài đặt, cấu hình và điều chỉnh trường
 • Các tùy chọn tham số độ ẩm: độ ẩm tương đối, điểm sương, tỷ lệ trộn, entanpi, nhiệt độ bầu ướt, điểm giảm sương và độ ẩm tuyệt đối
 • Dải đo đầy đủ 0… 100% RH
 • Độ chính xác lên đến ± 1,7% RH
 • Người dùng có thể trao đổi độ ẩm và nhiệt độ mô-đun
 • Hiệu chuẩn có thể theo dõi, bao gồm chứng chỉ
 • Có hai màu