bo-loc-cam-bien-ø12mm-thep-khong-gi-thieu-ket.png

Bộ lọc cảm biến Ø12mm, thép không gỉ thiêu kết.

Kích thước lỗ hổng 38µm. Ren vít trong. Bộ lọc có cấu tạo chung bền về mặt cơ học cho hầu hết các mục đích sử dụng trong đó thời gian đáp ứng vừa phải là đủ. 
Thích hợp cho các dụng cụ / đầu dò độ ẩm, nhiệt độ và điểm sương sau: dòng cảm biến HMT334, HMT335, HMT338, DMT242, DMT340, DM70 với đầu dò DMP74, HM70 với đầu dò HMP77.

Part no: HM47280SP

Thời gian giao hàng: Check team Vaisala Vietnam - ANS Vietnam