hms80-thiet-bi-do-do-am-va-nhiet-do-ngoai-troi.png

HMS80 Thiết bị đo độ ẩm và nhiệt độ ngoài trời ± 3% RH cho HVAC

  

Cảm biến độ ẩm ngoài trời cơ bản đáng tin cậy để lắp đặt trên cột hoặc tường. Có thể chọn đầu ra điểm sương, bóng đèn ướt và đầu ra entanpi bằng công tắc nhúng thay vì đầu ra RH mặc định.

Dòng máy phát cảm biến độ ẩm và nhiệt độ HMS80 được tối ưu hóa cho các phép đo ngoài trời HVAC. Chúng có một tấm chắn bức xạ mặt trời tích hợp, là yếu tố bắt buộc để đo độ ẩm và nhiệt độ chính xác trong điều kiện ngoài trời. Cả hai phiên bản 2 dây HMS82 và 3 dây HMS83 đều có sẵn.

Datasheet: HMS80 Thiêt bị đo độ ẩm và nhiệt độ

Đặc tính:

  • Cảm biến ngoài trời đáng tin cậy với tấm chắn bức xạ tích hợp
  • Độ chính xác ± 3% RH
  • Cảm biến INTERCAP® có thể trao đổi người dùng để thay thế trường dễ dàng
  • Các thông số đầu ra mặc định là độ ẩm và nhiệt độ tương đối. Nhiệt độ điểm sương, nhiệt độ bầu ướt và đầu ra entanpi có thể lựa chọn bằng cách sử dụng công tắc nhún.
  • Tùy chọn cho cả đầu ra hiện tại và điện áp
  • Bảo vệ chống xâm nhập IP65

Sản phẩm và phụ kiện liên quan

Cảm biến INTERCAP 15778HM        
10 cảm biến INTERCAP INTERCAPSET-10PCS        
Ống nối + O-ring (M16 x1.5 /NPT 1/2inch) 210675SP        
Ống nối +O-ring (M16 x 1.5 / PG9, RE-MS) 210674SP        
Bộ xiết HMS80 237805         
Bộ lọc màng ASM210856SP        
Khối đầu cuối, màu xanh dương 236620SP         

 

Hai mẫu sản phẩm có sẵn: HMS82và HMS83

Model Loại Ngõ ra Cấp bảo vệ
HMS82 Ngoài trời, RH+T 2-dây, ngõ ra dòng IP65
HMS83 Ngoài trời, RH+T 3-dây, ngõ ra dòng IP65